Fotovoltaika

Fotovoltaika je alternatívna technológia obnoviteľného zdroja energie. Využíva slnečnú energiu pre generovanie elektrickej energie, či znižuje náklady a zároveň chráni životné prostredie. Fotovoltaika je ekonomickým a ekologickým riešením pre výrobu elektrickej energie zo Slnka. Investícia do inštalácie solárnych článkov je vysoko rentabilná a preto fotovoltaika je moderným riešením výroby elektrickej energie. Zdroj slnečnej energie je…

Projektové energetické hodnotenia

Projektové energetické hodnotenia je analýzou pre optimalizovanú spotrebu energie , ktorej cieľom je znížiť energetickú náročnosť budovy podľa požiadaviek a nárokov EU. Projektové energetické hodnotenie je potrebné pre získanie stavebného povolenia, ktoré vypracúva stavebný inžinier. Moderné budovy sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky Európskej únie, ohľadom tepelnej ochrany a energetickej optimalizácie spotreby budovy. Cieľom energetického…

Energetické audity

Energetické audity je písomná správa o energetickom stave budovy, ktorá vyjadruje spotrebu energie pri prevádzke objektu. Energetický audit je analýzou, ktorá zníži energetickú náročnosť objektu. Energetický audit navrhne najefektívnejšie spôsoby pre úsporu energie, pričom zníži náklady na energie. Cieľom energetického auditu je ekonomická a energetická optimalizácia spotreby energie. Po realizácií stavebných úprav, ktoré prispejú ku…

Energetické certifikáty

Energetický certifikát zvýši hodnotu nehnuteľnosti a optimalizuje spotrebuje energie objektu. Podľa zákonov Európskej únie je majiteľ budovy povinný zabezpečiť si energetický certifikát. Energetická analýza vyjadruje energetický stav budovy. Pri zhodnotení energetického stavu sa zameriava na vykurovací systém, obvodový plášť, či vzduchotechniku, ktorá ovplyvňuje energetický stav budovy. Energetický certifikát sa vystavuje na 10 rokov. Súčasne budovy…