ENERGETICKÉ
CERTIFIKÁTY, PROJEKTOVÉ
HODNOTENIA & AUDITY

Čas

ECB/PEH vypracujeme v rekordne rýchlom čase

Lokalita

Obhliadky objektov realizujeme po dohode na celom území Slovenska

Peniaze

Za bezkonkurenčné ceny

Ponúkame

Komplexné energetické služby, vypracovanie energetických certifikátov budov, projektových energetických hodnotení, energetických auditov a podobne. Naše služby a produkty sa využívajú hlavne pri projektovaní stavieb, kolaudácii, predaji budov a čerpaní fondov a viete si ich objednať jednoducho z pohodlia vášho domova.

Energetický certifikát budovy ECB

Energetický certifikát budovy - ECB

Energetický certifikát je doklad, ktorý podrobne kategorizuje potrebu energie v objekte. Podľa tejto potreby zaradí objekty do energetických tried A až G. Vo všeobecnosti platí, že energetický certifikát určuje, ako veľmi je posudzovaná budova šetrná k životnému prostrediu. Od 1.1. 2021 je ECB povinný pre každú novopostavenú, prípadne rekonštruovanú budovu, ktorej kolaudácia prebehla po dátume 1.1. 2008. Tiež je povinný v prípade, že budovu predávate alebo prenajímate.

Cena: Dohodou

Projektové energetické hodnotenie PEH

Projektové energetické hodnotenie - PEH

Energetické projektové hodnotenie je prvým z viacerých hodnotení hospodárnosti budovy. Vypracováva sa pri projektovaní budovy a je nevyhnutnou súčasťou projektovej dokumentácie predkladanej k žiadosti o stavebné povolenie. Má za úlohu vyčísliť predpokladanú spotrebu energií v objekte a podľa tejto potreby zaradí objekty do energetických tried A až G. Hodnotí tepelnoizolačné vlastnosti obálky budovy a energetickú náročnosť budovy z hľadiska potreby tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540 (energetické kritérium), ale aj potreby energie na celkovú prevádzku budovy. Vzťahuje sa na novostavbu alebo na významne obnovovanú budovu.

Cena: Dohodou

Energetický audit

Energetický audit

Vypracovanie energetického auditu je komplexný proces. Energetický audit spočíva v analýze energetickej efektívnosti nehnuteľnosti a na základe nej sa následne stanovujú investičné náklady a opatrenia, ktoré vedú k zlepšeniu hospodárnosti. Energetický audit je dôležitý predovšetkým pre veľké podniky, ktoré majú ročný obrat viac ako 50 miliónov eur, viac než 250 zamestnancov. Tie si musia podľa zákona platného od 1. decembra 2014 zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za 4 roky. V opačnom prípade im hrozí pokuta. Mikro-podniky, malé a stredné podniky zo zákona nemajú povinnosť na pravidelnej báze podstupovať energetický audit. Avšak, musia si ho zabezpečiť v prípade, že budú žiadať o podporu z verejných zdrojov alebo programov financovaných medzinárodnými finančnými inštitúciami, resp. si ho môžu nechať vypracovať pokiaľ chcú mať prehľad o tom, kde dochádza k stratám a čo môžu spraviť pre to, aby bol ich budova energeticky hospodárna.

Cena: Dohodou

Úspora elektriny vďaka fotovoltaickým panelom

Zdá sa vám, že platíte priveľa za elektrinu? Ceny energií dlhodobo stúpajú a odborníci predpokladajú, že sadzby naďalej porastú. Znížte svoje náklady na domácnosť či firmu prostredníctvom fotovoltaických kolektorov. Úspora energie vďaka solárnemu systému bude natoľko výrazná, že dokáže znížiť účet za elektrinu na minimum. Ušetríte tak desiatky až stovky eur mesačne.

Je čas na inštaláciu vlastnej fotovoltaickej elektrárne na vašu strechu. Vyrábajte si elektrinu pomocou fotovoltaických panelov. Znížte si náklady na domácnosť. Pre vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, kliknite na objednávací formulár nižšie

Fotovoltaickým panelom

O našich službách

Energetické certifikáty

Majitelia budov sú povinní zabezpečiť energetický certifikát. Energetický certifikát sa týka rodinných domov, administratívnych alebo polyfunkčných budov. Energetické certifikáty slúžia pre zhodnotenie energetického stavu, budovy. Pri energetickej analýze sa prehodnocuje obvodový plášť, vykurovací systém, či regulácia teploty alebo vzduchotechnika. Energetické certifikáty vyjadrujú množstvo energie, ktorú budovy spotrebujú, prípadne pri vykurovaní usporia. Pre získanie energetického certifikátu je potrebná výkresová dokumentácia, či fotografická dokumentácia, na základe zisteného skutkového stavu sa vystavuje energetický certifikát na 10 rokov.

Energetické certifikáty budov

Energetické certifikáty budov sú v súčasnosti veľmi populárne, pretože zvýšia hodnotu nehnuteľnosti a zároveň charakterizujú spotrebu energie na prevádzku budovy. Investovaním do tepelnej ochrany zateplením sa dosiahne vystavenie energetického certifikátu, ktorý spĺňa požiadavky EU. Pri analýze energetickej spotreby budov sa zhodnocuje vykurovanie, vetranie, chladenie, osvetlenie, či príprava teplej vody. Energetické certifikáty budov musia spĺňať prísne normy podľa nariadenia EU, ktorých cieľom je energetická, či ekonomická optimalizácia spotreby energie.

Energetické audity

Energetické audity sú systematické postupy, ktorými sa získajú informácie o stave technických zariadeniach a o stave budovy, pričom výsledkom analýzy je písomná správa o energetickej spotrebe, objektu. Energetické audity vyjadrujú možnosti pre úsporu spotreby energie, budovy. Cieľom energetického auditu je analýza pre zníženie energetickej náročnosti, budovy. Vystavený, energetický audit vyjadruje najefektívnejšie návrhy a opatrenia pre zníženie spotreby energie a zároveň zhodnotí výšku nákladov pre ekonomický a energetickú úsporu. Na základe energetického auditu sa uplatní energetická stratégia pre aplikovanie stavebných úprav budovy, čím sa získa energetická optimalizácia pre vystavenie energetického certifikátu.

Projektové energetické hodnotenia

Projektové energetické hodnotenia sú analýzou energetickej hospodárnosti budovy, ktorá optimalizuje spotrebu energie na prevádzku objektu. Projektové energetické hodnotenie vypracuje projektový inžinier, pričom, energetické hodnotenie budovy je potrebné pre získanie stavebného povolenia. Každá novostavba musí spĺňať základné kritéria a požiadavky pre tepelnú ochranu, budovy. Projektové energetické hodnotenie optimalizuje energetickú hospodárnosť budovy. Cieľom energetickej analýzy je znížiť náklady na prevádzku objektu a tým ušetriť financie, či sme šetrní ku životnému prostrediu.

Fotovoltaika

Fotovoltaika je technológia pre proces premeny slnečnej energie na elektrickú energiu. Fotovoltaika je ekologickým a ekonomický riešením na ušetrenie financií, čím prispievame ku ochrane životného prostredia. Slnečná energia je obnoviteľným zdrojom energie, preto inovatívna technológia šetrí našu planétu Zem. Fotovoltaika je veľmi populárna, pretože má nízke náklady na prevádzku solárnych článkov. Investícia do solárnej elektrárne je vysoko návratná, pretože nielen ušetríte na spotrebe elektrickej energie pre domácnosť, ale aj využívate obnoviteľný zdroj energie, čím chránite životné prostredie.

Kľúčové slová: Energetické certifikáty, Energetické certifikáty budov, Energetické audity, Projektové energetické hodnotenia, Fotovoltaika